Dani Extreme

Компания с дългогодишен опит в полагането на хоризонтална пътна маркировка.

Виж повече!

Малко повече за Dani Extreme

Фирмата е създадена през 2009 година от Даниел Димитров, специалист с дългогодишен опит в технологията на боядисването, традиционни и нетрадиционни методи на нанасяне на бои и настилки, управление и обучение на кадри в областта на полагането на бои и безопасна работа с машини и продукти за боядисване. Фирмата има опит с работа по проекти и обществени поръчки. Някои от услугите които извършваме са: Полагане на различни видове хоризонтална пътна маркировка посредством машини с ниско и високо налягане. Полагане на студен пластик, спрей пластик, акрилатна боя и боя на водна основа. Гладка и структурна маркировка с различни цветове и ефекти.

  • Гарантираме високо качество на производство. Нанесените от нас продукти имат дълъг експлоатационен период, съобразен с изискванията на клиента и средата/настилката върху която се полагат.
  • Съобразяваме индивидуалните изисквания на всеки клиент, съобразявайки се с нуждите му, финансовите му възможности и съществуващите правила и норми при нанасяне на маркировки.
  • Постоянно усъвършенстваме технологичната си база, машините които употребяваме, производствените процеси и системите за управление на хора при спазване на наредбите за здраве и безопасност.
  • Поддържаме връзки с нашите клиенти и партньори, с цел проследяване на качеството и запазване на доверието.

Всеки клиент е важен за Dani Extreme!

Портфолио

Невъзможно е да покажем всички продукти и изработки на Dani Extreme, при положение, че понякога дори в активен сезон на нанасяне е възможно да бъдат направени по няколко десетки обекта на седмица или стотици километри пътища. Все пак на вниманието на нашите клиенти можем да покажем някои примери с които да акцентираме върху начина на работа и извършваните от нас услуги.

  • Всичко
  • Паркинги
  • Пътища
  • Цветове
  • Други

Свържете се с нас

Свържете се с нас сега, за да обсъдим от какво имате нужда в областта на пътните маркировки и как ние можем да бъдем полезни!

Екип

Фирма Dani Extreme има опит в работата с хора, задържането на служители, работата с външни партньори, подизпълнители и ангажиране на работници по работни програми.

Даниел Димитров

Управител

Материали

При извършване на строителни и монтажни работи по пътища и улици, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка и други средства за сигнализация биват различни, но следва да отговарят на изисквания за качество и безопасност. Материалите използвани при хоризонталната маркировка се придружават от сертификати за качество, удостоверяващи съответствие с изискванията на нормативните документи:

• ЕС - Сертификати и протоколи от контрол или протоколи от изпитване, издадени от акредитирани органи за контрол или лаборатории за изпитване, доказващи съответствието на предвидените системи за хоризонтална пътна маркировка: „акрилатна боя и смес от стъклени перли и добавка за повишаване на сцеплението”;

• ЕС - Сертификат за оценка на съответствие, издаден от одобрени от МРРБ лица за оценяване и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти, съгласно БДС EN 1871 и/или БДС EN 1436 + А1:2009 и допълнителните изисквания на ТС 9000 на Агенция „Пътна инфрастуктура“ – раздел 9304, табл. 9304.1;

• EС - Сертификат за съответствие за стъклените перли и добавките за повишаване на сцеплението, издаден от нотифицирани лица (органи) за оценяване на съответствието, регистрирани в ЕК, съгласно изискванията на БДС EN 1423;

• Декларации за съответствие, издадени от производителите на материалите;

•БДС EN 1436:2007+А1:2009 - Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка.

•БДС EN1790 - Материали за пътна маркировка. Готови пътни маркировки.

•БДС EN 1423 - Светлоотражателни стъклени перли.

•БДС EN 1463 – Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари.

•Наредба No 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, която определя условията и редът за създаване на временна организация и безопасност на движението (ВОБД).